University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Juli 1918)

Med den engelske Hær ved Fronten i Mesopotamien,   p. 31 PDF (560.8 KB)


Page 31

[page image]

Go up to Top of Page