University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Juli 1918)

Et Marketenderi for Landsbyskolebørn,   p. 27 PDF (536.9 KB)


Page 27

[page image]

Go up to Top of Page