University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Juli 1918)

Hvorledes Børnene hjælper med ved Opsamling af Affald m. m.,   p. 23 PDF (559.6 KB)


Page 23

[page image]

Go up to Top of Page