University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Juli 1918)

En Destroyer gør det af med en U-Baad,   p. 18 PDF (585.4 KB)


Page 18

[page image]

Go up to Top of Page