University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Juli 1918)

En fransk Kirkegaard skændet af Tyskerne,   p. 14 PDF (601.6 KB)


Page 14

[page image]

Go up to Top of Page