University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Juni 1918)

Hellige Skrin i Jerusalem, som Briterne beskytter,   p. 31 PDF (535.9 KB)


Page 31

[page image]

Go up to Top of Page