University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Juni 1918)

En oprøende Beretning om tysk Brutalitet,   p. 26 PDF (459.8 KB)


Page 26

[page image]

Go up to Top of Page