University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Juni 1918)

Kvindernes kongelige Marinetjeneste,   pp. 24-25 PDF (1.1 MB)


Page 24

[page image]

Go up to Top of Page