University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Juni 1918)

En belgisk Landsby i Hjertet af England,   pp. 14-15 PDF (1.0 MB)


Page 14

[page image]

Go up to Top of Page