University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Juni 1918)

Britiske og franske Tropper kæmpende Skulder ved Skulder,   pp. 6-7 PDF (1.1 MB)


Page 6

[page image]

Go up to Top of Page