University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Juni 1918)

Den britiske Soldats ubetvingelige gode Humør,   p. 2 PDF (537.4 KB)


Page 2

[page image]

Go up to Top of Page