University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Maj 1918)

Skibe af Beton, norkse og franske,   pp. 32 ff. PDF (644.8 KB)


Page 32

[page image]

Go up to Top of Page