University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Maj 1918)

Hvor Kristen, Jøde og Muhammedaner mødes,   p. [28 and 29] PDF (858.8 KB)


Page [28 and 29]


VERDENSKRIG> N I BILLEDRL-29
lad.
ut. (2), Vldkebmand; (3) En jodiIk 'Moder, med sine
t;. (4) liss.VsftndKul't'n; (6) En Jadinde if den gode.
In Kinder; (8) 0rken.Ar-Aera, pi t Beug I Bgdid;
Erobrngagn if Bigdad ved britieke Tropper for lldt mere and et Aar olden
var at 1Iag mod tyrkiek Pretige, lwli
kun kom  elter Tabet fai Jerusalem I 'iddte Doomber.  Under. den britiska
 oserittoe, or der bloet prokleMere
FrIhed for raegl4s Udovolse, og Rlg ot Fottlg Krlistn, Jode og Muhammedmner,
der or friedo r Skyggan ift onm
ken nu fornitae dor"* Kuld I'  otd, FotogrEfierne pea dil,. Sider,
dOr for noglo fei Maaneodr alden blev tah e i
--
. I
-- --- ----
11-lvw
-
- -- I  -11 ------
0.
ft                                   
             I .
I   .  :,  L&  ,
--- I I
    I   I .1--             --- I- - .        
       WW*mwswow^**
s
G
)
I


Go up to Top of Page