University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Maj 1918)

Britiske Tropper indkvarterede i en italiensk Landsby,   p. 27 PDF (436.0 KB)


Page 27


VERDENSKMOEN I LaL .
Rvotld;m Twr-nmiia tinltravtar- en itAiernA- Landahvh
maw
d I~JI p . p AdA ~p WM mem > pI
I.
I. .1 i
27 ,
-
.
vm


Go up to Top of Page