University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Maj 1918)

Paa Palæstinafronten,   p. [24 and 25] PDF (851.3 KB)


Page [24 and 25]


2
4_25
Paa Paleestinaronten .
Tropper under Arbeide og Leg.
-.   -
I Dulstregene og I Egnene, der gransor til jordanflodens Bonin, vedbliver
Palsatins utvivlsomt at vero, som I gamle I
Land, der flydor mod Melk og H1nnlng." Nogent Klippeholland og knudrode
BjorgskraanInger mod vide, mellemfiggen
straknInger bar ImIdlertid verot dat mosto af do fremoerskende Trek ved den
Grund, over hyliken do britlhk Tro
keinpet dig dorae Vol from. Landskabot her otto vist Wig lig. Usa vanskoligt
at overskrido-insr for de , marcheronde Rigl
og do uv
Kaimlryg
optlndsomr
9ruber er
. At 8
te Batterer-oomp solve Sinai 0rkenon. Fotograflerno vlsor : 1) Dot kojoerlige
Kamelkorps loger: En Tovtrnkning fra
ollom Australiero og Indlere; (2) Dot kejserligo Kamelkorps paa VeJ: Australiere
psuerer gennem on Prlmolund; (3) Et
sfund, son imidlertild1kho atkn4eedo don brItIske Fremrykning: Gruber, der
var graved. foran de tyrkisko Lobegrave. Disse
tront fmw Fod 4ybe Og fire Fod brede; (4) Mandskab haler med Trtek.Reb on
over Kanon gennem-dot dybe, blade Sand.
-- -  ---------  -I   I   I
I      I     I I   I     I    11 - -1    11 ---
- ---- --------
I


Go up to Top of Page