University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Maj 1918)

En Organisation, som omspænder Verden,   p. [20 and 21] PDF (924.0 KB)


Page [20 and 21]


IVxxw0*AtKm Q   i I~ 3ILEDE-t
Drengspejderbovisgeln grundthgder i 1909 ef Sir Robert BadokPowelU, der udmarkite
dig I denz sydafrikshike KrFg rom
Mafokins PForgsvrer.  Den teller nu dine Medlbmmer I Hundrodtuslnoir, og
Afdalltigr if don or blevot grundede I    hvw
Deot a don beboode Klode. Den. Hovedtr-k or den Uddanneels, den giver Drengene
I at stole pns sdg selv og beherklli dE
gslv, denr 14a1 om Broderaand Qg Samvlrhejp og don dygtlge Maeda, hyorpsa
den bruer Le      som ii Mid"ol t1 ugI   j a
MI -
WE,


Go up to Top of Page