University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Maj 1918)

Med den britiske Flaade til Søs,   p. 19 PDF (400.3 KB)


Page 19


til Sps: Fyding
I
Om    "ar pm t JKr0iui fIra et Artilhriwfpo *10ap mm d&t av~mat
 NWf.  Man akunn0r hvOr Mar on'
s*W dm Fas*rdan ~af SlUpdet  Dan Dot, Wanma or ramtront toam Slottodoto
at holo Lingdon. loidont or
00mm"Pr~oootge Luft ne -A".o og Pogudnpgnu.kknwrio    Det podorato
Stiflhd vor: ,En, sta Granao,
bw"   id .4 nnmatalag Hda til Orkaornarwnt as m~ggmnt~ dr or dybt
nd      kbsrgt
Me-P ' 
I


Go up to Top of Page