University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Maj 1918)

Tømmerfældning for Hærene,   p. [8 and 9] PDF (913.5 KB)


Page [8 and 9]


L- 9
8
-=
Tomme  Ieldning for H00rene:
r
trankrigs og FlaInderns Skove.
I
miller I Vlrksomhot TrkuI bruges I vid Udstrtkn'ng tUl at varme Tropperne
I LmbegraVans; (2) Stabler if aekawrt Tr*
Satmolle; (3) Britisko Tropper i en fransk Skov I Ford mod at trateff Forboredelser
tll at flytte at nylig fuldot Tra;
nlng at Tommor, som dot llggor; (5) Kanadiske Plowieror I Arbejdo indonfor
Slagomraadot I Flandern; Kuglerne og Oranat-
no der har sat sig ftat I Trastammorne gor, at deres Arbojdo Ingenlunde or
let.
eon
vir.
Noppe nogen Gron at moderne Industri or nu Ikke ropramentorot I don store
Krigsmasklne. Dor kruvo. store Tonvmorforsy
tilEI rojemod, og et start tat Trafeldore over nu I dale de aIlerede Lands
dores Virktomhei som Millterpllgt. For at s
dotei sales YUntne Forsyningor mi   eiv Loenivgono atf de granatsplilntrdo
Traor paa Slagmarkon ydo derea Bldrg
britikeo Aar lador Intot gu til Spilde, og Heraparekorpwt or on at dons most
virksomme AMtollnger.   Ftotgraorno
I                                    
     All  116
---
i
-                                    
                                    ;
      ; -
 4011 1


Go up to Top of Page