University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Kvindelige Arbejdere i Britanniens Industrihær,   pp. 6-7 PDF (816.3 KB)


Page 6

[page image]

Go up to Top of Page