University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(December 1917)

Ved den Franske Front,   p. 31 PDF (435.3 KB)


Page 31


VEAN3KAIEN 'I III.LLER.          31
<jjui       Ved den Franske Front: Brevet Hjem.        :nlI!
'Mante  1111"onr HiJem Verden over venter Ivrlgt, Das efter Dag Fdtografiet
*fmabr en dagligdogs Begivenhed i Labegavs1Ivet.
peA Posten fra Fronten. De tynde Konvolutter med Peltotemns   En fransk
Soldat bruger nofle faa 0jeblikkes Ro til et godt
Stmpel bringer Bud vm  Haab og Opmuntrt   tit de 1, ao    Pormeal,
Idet ban  skriver et Brevy ttl tine Venner hjemne.
den kutmsende 'Mand her ladet ba  ddg, og meddebr dem, at-   Utvivlaomt
bider han dem " honge I " Itge aa frejdfgt som ham telv,
I hvert Tidf.k for 0Jeblikket - str ait vel til rmad ham.,    Indtil
Sejrens Dag gryer.


Go up to Top of Page