University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(December 1917)

Den Amerikanske Hærs Massesamling,   p. 29 PDF (447.3 KB)


Page 29

[page image]

Go up to Top of Page