University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(December 1917)

Lægebehandling af Saarede Heste ved Fronten,   p. 23 PDF (394.3 KB)


Page 23

[page image]

Go up to Top of Page