University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(December 1917)

De Britiske Kvinders Hærhjælpekorps i Frankrig,   pp. 18-19 PDF (857.0 KB)


Page 18

[page image]

Go up to Top of Page