University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(December 1917)

Svært Artilleri til Hæren og Flaaden,   p. [12 and 13] PDF (951.5 KB)


Page [12 and 13]

[page image]

Go up to Top of Page