University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(December 1917)

En Skov af Granater til de Britiske Kanoner,   p. [8 and 9] PDF (1020.6 KB)


Page [8 and 9]

[page image]

Go up to Top of Page