University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(November 1917)

Kongen af Rumænien og hans heltemodige hær,   pp. 32 ff. PDF (632.6 KB)


Page 32


32         VERDENSKRICEN I BILLEDER.
KONCEN AF RUMANIEN 00 hANS HELTEMO0tOl HtR: KONG FkRDINMAND, MED KRONPRINSIM
05
GENERAL AVIRESOU. SIR SINZ TROPPIR MARCHIRI FORBL.
I-
-----          I          i ,            
                    I  !,---- -11    "   
 -I . - I -        .                 I
I   I                                
                         iioo
I -  .. - - - I I .. I I - -   - I -  , - -  - - --  - -- I 
- -1 ---l-  -  - - - I I - . - - - 11 - , I I I 1 I I"I  
   I I .
- --   -- --- -- - -   -   -                   -
  - -  --- - --------------- -                    
       ----
I         - I - I-- I  1-   -  - - -------


Go up to Top of Page