University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(November 1917)

En Italiensk motorbaadseskadre til Søs,   p. 29 PDF (418.6 KB)


Page 29


m
w
tv
z
rA
tn
til
- - - - - ----------
FN ITALIEMK MOTORBAADSMKADRE TIL SOS: 'UNDERVANDSBAADSJAGERE' FOLGER DERES
FORER FOR FULD FART.
I -
-- ---------
i


Go up to Top of Page