University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(November 1917)

En Italiensk motorbaadseskadre til Søs,   p. 29 PDF (418.6 KB)


Page 29

[page image]

Go up to Top of Page