University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(November 1917)

Scener i en af de forenede Staters Øvelseslejre i Frankrig-Amerikanske Tropper forbereder sig il deltagelse i Kampene,   p. [28 and 29] PDF (824.4 KB)


Page [28 and 29]

[page image]

Go up to Top of Page