University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(November 1917)

Med de Britiske styrker i Mesopotamien,   p. 21 PDF (400.1 KB)


Page 21

[page image]

Go up to Top of Page