University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(November 1917)

En tysk indfalds-maskine, som er bragt ned ude til havs,   p. 15 PDF (406.4 KB)


Page 15

[page image]

Go up to Top of Page