University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(November 1917)

Britanniens Kongelige marinelufttjenestes Arbejde,   p. [12 and 13] PDF (876.4 KB)


Page [12 and 13]


I BILLEDER,- il
12 -VERDENSE
DRITANNIENS KONGELIOS MARINELUMTJENES     ARBEIDE: (1) EN HURTIO HYDROPLAN
 FOR FULDPART;
FARTUN OP, F0R DEN FORLADER VANDET; (4) EN MAND STAAR PAA VINGE
(2) EN VANDFLYVEMASKINE, DER "T0FFER" IFTER EN UNDERVI5SNINQ5FLYVETUR5
(3) EN PLYVEBAAD, DER SOnMR
SPIDSEN AF EN KA!MPEM*SSIG FLYVEBMD; (5) MOTORAN &gISES I SEVAIGELSE,
-
I
I


Go up to Top of Page