University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Verdenskrigen i billeder

Source:

Verdenskrigen i billeder
No. 20
Kobenhavn: I Kommission for Danmark og norge hos V. Pios Boghandel, 1918
32 pgs.

URL to cite for this work: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/History.VK191810

Search for word or phrase within this work:   

Contents

[Cover]

[Title page], p. [1]

De engelske Kvinders Landhær, pp. 2-[4 and 5]

En "Mønsterlandsby" for engelske Soldater, der er bleven utjenstdygtige, p. 6

En "Gotha" bragt ned af franske Flyvere, p. 7

Det nye Vaaben, p. [8 and 9]

Engelske virksomhed mod Luftskibe i Frankrig øg Italien, p. 10

Sammen med Italienerne paa Vestfronten, p. 11

De Allieredes Modangreb paa Vestfronten, p. [12 and 13]

Der anlægges Forbindelseslinier paa Vestfronten, p. 14

Polakker, Serbere og Czecko-Slovaker, der kæmper for de Allieredes Sag., p. 15

Luftens vingede Budbringere, p. [16 and 17]

Engelske, franske og italienske Kampfæller mod Vest., p. 18

Hos Englænderne ved den italienske Front, p. 19

En historisk Gruppe, p. [20 and 21]

"Vive la France!" En Velkomst fra italienske Børn, p. 22

Fransk Anerkendelse af den engelske Hær, p. 23

Millioner af Amerikanere strømmer til Europa, p. [24 and 25]

Et engelske Tank-Detachement underholder franske Flygtninge, p. 26

Chateau-Thierry, som der ser ud, efter at Tyskerne har forladt det., p. 27

Tyskernes Fremfærd paa Havet, p. 28

Et Vaaben mod U-Baadene, p. 29

En Hær, som har skudt Tyrkernes Prestige sønder og sammen, p. [30 and 31]

Kirken i Chateau Thierry, pp. 32 ff.

Verdenskrigen i billeder


Go up to Top of Page