University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Verdenskrigen i billeder

Source:

Verdenskrigen i billeder
No. 19
Kobenhavn: I Kommission for Danmark og norge hos V. Pios Boghandel, September 1918
32 pgs.

URL to cite for this work: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/History.VK191809

Search for word or phrase within this work:   

Contents

[Cover]

[Title page], p. [1]

En engelsk Destroyerafdeling i fuld Fart med skummende Kølvand, pp. 2-3

Der holdes Vagt paa Transportruten over Atlanterhavet, p. [4 and 5]

Amerikanske Kanoner paa Vestfronten, p. 6

En sammensat Kolonne Englændere og Franskmænd paa Marsch, p. 7

En Episode under det store Slag, p. [8 and 9]

Paa den engelske Front, pp. 10-11

En vigtig Gren af Forsvarets Ordning, p. [12 and 13]

Vandforsyningen prøves paa Vestfronten, p. 14

Et engelsk Musikkorps paa Gaden i en By, p. 15

Engelske Kampskibe og Slagkrydsere, p. [16 and 17]

Den engelske Luftoffensiv, p. 18

Tyskernes Misbrug af det røde Kors, p. 19

Hunde som Budbringere, p. [20 and 21]

Franske Tanks afsendes med Jernbanen, p. 22

Engelske og franske Soldater paa en erobret tysk Tank, p. 23

Hospitalsbehandling af saarede Heste, pp. 24-25

Fjendens Bevægelser iagttages om Natten, p. 26

Hos New Zealænderne paa Vestfronten, p. 27

Hæren, der slog den østrigske Offensiv til Jorden, pp. 28-29

Palæstina under engelsk Beskyttelse, p. 30

Ovenover Bagdad, p. 31

Kvindernes Hær deltager i forskellige Spil, p. 32


Go up to Top of Page