University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Verdenskrigen i billeder

Source:

Verdenskrigen i billeder
Kobenhavn: I Kommission for Danmark og norge hos V. Pios Boghandel, August 1918
32 pgs.

URL to cite for this work: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/History.VK191808

Search for word or phrase within this work:   

Contents

[Cover]

[Title page], p. [1]

Engelske Røde Kors Pramme paa en fransk Kanal, p. 2

Saarede bringes i Vogne for at føres til ete fransk hospital i 3. Linie, p. 3

Der kæmpes med glimrende Haardnakkethed, p. [4 and 5]

Livet under Jorden ved den engelske Front, pp. 6-7

Der stemmes op for det tyske Fremstød paa Vestfronten, p. [8 and 9]

Det engelske Flyverkorps (Royal Air Force, R. A. F.) i Frankrig, pp. 10-11

"Archies" i Arbejde, p. [12 and 13]

"Kanonens Øjne", pp. 14-15

En demokratisk Monark, p. [16 and 17]

Ved den polske Legion i Frankrig, p. 18

Ved den belgiske Hær paa den flanderske Front, p. 19

En Hær, der hver Dag vokser, p. [20 and 21]

Italienske Regimenter kæmper paa Vestfronten, p. 22

Engelske Regimenter kæmper paa den italienske Front, p. 23

Kæmpende som én Hær, p. [24 and 25]

Hvorledes engelske "Girl Guides" (kvindelige Førere) hjælper til under Krigen, pp. 26-27

Mesopotamien gaar frem under engelske Besættelse, p. [28 and 29]

Bygning af et Betonskib, pp. 30-31

Londoner-Drenge og Piger erindrer gamle Disciple fra deres Skoler, pp. 32-[33]

Verdenskrigen i billeder


Go up to Top of Page