University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Verdenskrigen i billeder

Source:

Verdenskrigen i billeder
London: Hodder & Stoughton, Juni 1918
32 pgs.

URL to cite for this work: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/History.VK191806

Search for word or phrase within this work:   

Contents

[Cover]

[Title page], p. [1]

Den britiske Soldats ubetvingelige gode Humør, p. 2

Et britisk Ammunitionsdepôt bag Linjerne, p. 3

Modstanden mod det tyske Angrebs Brynde, p. [4 and 5]

Britiske og franske Tropper kæmpende Skulder ved Skulder, pp. 6-7

Et praktisk Krigskursus, p. [8 and 9]

Kanadiske Tropper inspiceres af Lord French, p. 10

Kanadas Hærfører, p. 11

Husrum for Britanniens Ammunitionsarbejdere, p. [12 and 13]

En belgisk Landsby i Hjertet af England, pp. 14-15

Fjenden jages fra Skyerne, p. [16 and 17]

Den amerikanske Krigsminister paa Vestfronten, p. 18

Amerikas Rolle, p. 19

Hvorledes Britanniens Drengespejdere, pp. 20-21

Britanniens Kvindehær i Landbruget, p. 22

Hørdyrkning som en britisk Krigsindustri, p. 23

Kvindernes kongelige Marinetjeneste, pp. 24-25

En oprøende Beretning om tysk Brutalitet, p. 26

Hundeuld brugt til Røde Kors' Arbejde, p. 27

Felttoget mod Tyrkerne forfølges, p. [28 and 29]

Kirkegaarden i Jaffa, skændet af Tyrkerne, p. 30

Hellige Skrin i Jerusalem, som Briterne beskytter, p. 31

Allieret Samvirken paa den italienske Front, pp. 32 ff.

Verdenskrigen i billeder


Go up to Top of Page