University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Verdenskrigen i billeder

Source:

Verdenskrigen i billeder
London: Illustrated London News & Sketch A/S, Maj 1918
32 pgs.

URL to cite for this work: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/History.VK191805

Search for word or phrase within this work:   

Contents

[Cover]

[Title page], p. [1]

Den britiske kongelige Marinelufttjenestes Brevduer, pp. 2-3

"Skyernes Kavalleri", p. [4 and 5]

Et Barmhjertighedens Arbejde, pp. 6-[7]

Tømmerfældning for Hærene, p. [8 and 9]

Britiske Tropper afløser deres franske Allierede, p. 10

En Løbegravs--"Løber" paa den britiske Front, p. 11

Frigørelse af flere Mænd til Løbegravene, p. [12 and 13]

Amerikas militære Virksomhed paa Vestfronten, pp. 14-15

Hvorledes den britiske Fisker bekæmper U-Baadene, p. [16 and 17]

Forberedelse af Nettene til at fange U-Baadene, p. 18

Med den britiske Flaade til Søs, p. 19

En Organisation, som omspænder Verden, p. [20 and 21]

Et Rekonvalescenthjem for Børn, der er blevet nerverystede ved Luftbombardement, pp. 22-23

Paa Palæstinafronten, p. [24 and 25]

Det britiske Gardemusikkorps' Besøg i Rom, p. 26

Britiske Tropper indkvarterede i en italiensk Landsby, p. 27

Hvor Kristen, Jøde og Muhammedaner mødes, p. [28 and 29]

Over Snelinjen paa Italiens Nordfront, p. 30

Gasmaskerne under Leg og i Virkelighed, p. 31

Skibe af Beton, norkse og franske, pp. 32 ff.

Verdenskrigen i billeder


Go up to Top of Page