University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Mills Music Library Digital Collections

Klokketoner : sange for blandet kor, orgel eller piano. For kirken, skolen, hjemmet, missions-, kvinde-, afholds- og ungdomsmoder, o.s.v.

Source:

Jensen, E., Editor
Klokketoner : sange for blandet kor, orgel eller piano. For kirken, skolen, hjemmet, missions-, kvinde-, afholds- og ungdomsmoder, o.s.v.
Minneapolis, Minnesota: Udgiverens forlag, 1896
v. : music ; 22 cm.

URL to cite for this work: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/MillsSpColl.Klokketoner

Search for word or phrase within this work:   

Contents

[Cover] Klokketoner : sange for blandet kor, orgel eller piano. For kirken, skolen, hjemmet, missions-, kvinde-, afholds- og ungdomsmoder, o.s.v.

[Title page] Klokketoner : sange for blandet kor, orgel eller piano. For kirken, skolen, hjemmet, missions-, kvinde-, afholds- og ungdomsmoder, o.s.v., pp. [1]-[2]

No. I. Mægtigste Kriste, pp. 3-267

[Index] Alfabetisk Register, pp. 268-270

[Index] Sange for særskilte Tider og Anledninger, pp. 271-272

[Cover], pp. 273-274


Go up to Top of Page