University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Tyrken Drives fra Landet, Han har Undertrykt,   p. [22 and 23] PDF (894.8 KB)


Page [22 and 23]


TDf F og i: 4 Palaesina.
* I i | - I i E
, I s I C _ I . .
s I _ _ . i
" M Z _ -
S _ . _ _ _ .
S | i _ -* ..
| | l _ * * ,
_1 | 1111 , l
I | . , .... t ,.; ,,6 g,
* I I ,, , H. C . E , 1. F. . SE .N z
* I | . . u
2 [ I , mE M .jz E. * . , i . . v
vc | I f .S , i ,.El
''^ | | t"'N'/' 0' W ' '."'4R"'i'l"
1 II
I
- --~ 1 i -4- -i- --9
intelligente Raper, der baboer Palsestinas Jordbund. Fotografierno vlser:
(I) Beduin-Lan
me, medens de bring.? deres Afgrede md; (2) Brltiske Tropper holder Rast
for att  derks
ritlsk Lejr I Palastina, metd Lbegravsbefwstnlinger og Pigtraad; (4) Tropper
af dot kongpel
riffjk T1nk i Virksomhod paa PFWst*nafronten; (6) En Eskadron australsk lwatleri
pa march
F-
Jerusalem, ledsagede af franske og iiallenske Kontinganter, var de
FPad er bheven undfangen og aenere udfart med gllmrende Dris
ls P Fremtidi I A"rhundreder har Tyrken tyrannioseret 1 111
enby or overalt bleven hilst som en Beftier. Den btliske H
--  --- o-   - - - . - --- ---
I - ,   I - - -      11  I -
; i
11
11
I s
I
I
-
7Atn Diwis 6 


Go up to Top of Page