University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Beskyttelse mod Gas paa Vestfronten,   p. 23 PDF (430.0 KB)


Page 23


V'ERDENSK.RIGEN'I BILLEDER.~
Beskyttelse mod Gas paa Vestfronten.
.*mt de britiske Artillerister ved de avaro Bombardementskanoner normalt
er posterede i no-en Fristand bag Frontlin;
de dog jndenfor Roakkavidde af det avare Artilleri bag de tyake Linjer. Shrapnel
fra dissc kan naa dem, af hvilken t
Hlelme, og fjendtlige Flyvoro kan bombardere dem   og sommetider lade Gasagranatcr
faldc.  Gasgranater afakydes ogsa
Artilloriet paa bego Sider, hvilket nodvendigger den stadigo Brug af Masker,
som Kanonerernc, der vies paa det forsto o
barer. Dot andet Billede viser Heste saa vel som Maend med Masker
..
Iff
.
~El
c
I
I
-1
--- - --  - -
011


Go up to Top of Page