University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Tanke, der Rykker Frem til Kamp og Vender Tilbage med Trofæer,   p. 22 PDF (467.7 KB)


Page 22


VERDENSKRIMEN I BILLEDE
Tanke,. der Rykker Frem til Kamp og Vender Tilbage med Te        
                        e
4
f,             " , ~~~~~~~~~~~~~~~~~~E. E. Ej E ;Nua.
 rSS>czR z0X/E
MEE '"....'E.'' ,' . ,."' S'' .'..............................."
'".....
ron von Ardenne. den fremragende tyske Militarkritlker, slger nyU:t i er,
Artikel i - Berliner Tagabia~t": Disne mag-
de; forst brugteo af BrItemne er utlvivsomot det vlaunderligate Veabon, eom,
modemn Taktik bar eabenbaret under
Dot er intermeant at mindes, At dime Leviathan'or havd. drem Forlebera I
gamlie Tider; thi Romernr bi-ugte ' teaudo,"
Krlgfatrd var " Murbrakkeren " dot anerkendtoe Vaabon  under Belefrlngsoptrationer.
Potografierne vti'er: (1) Britisko"
aig from tit Kam; (2) En britisk Tank bringer en erobret 5.9 tyrok Marinekanon
ind under et sloronde Dekke.
.-  -     -.-- - --",                 I  
 O.. 01 0 1 I- - 00-  .4. -i -
 E  E E,  EE  ER
ER kE    R
i      Ek   ,
I .
El  , E
RE E
I
I
I
I
I
I
U-


Go up to Top of Page