University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Duer i Brug som Depecheb√¶rere,   p. [20 and 21] PDF (958.9 KB)


Page [20 and 21]


Duer i Brusi som    Df le
Brqgt af dle Allieede.
II
x
Ii
wr Brevbmrer, or nogot, der- er 1Its saa gammelt som selve Krigen. A 
 Optrl
'4e gamle Gr~kere brugta dem.   De brugtes ~, Indien i' Mongolernes Krige
Fiinskmandefte under don fransk. preisiske Krig, og- i den nluvaerende~ Krig
milerede  t~i at suppiere  de  traadless og tee nik Feitol n ,1 eadiin
e. PC
Motorvognsduesiag pea den britiske Front: Duerne vender "'hjem"
dertil, near de slippe
britisk Brevdue, sem vender hjem fra Lobegravene: (3) En britisk' Depecherytter,
som
Labegravene, (4) Brevduer, somn bruges af den, franske Har i Vogeserne; (5)
En Officer i
'drer, sine Brevduer; (6) Kanad4ke Duebarere giver deres Fugle Vand.
iI
----------- --UNU 0 -.0 o -  ---


Go up to Top of Page