University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Store Britiske Kanoner og et Erobret Tysk Blokhus,   p. 18 PDF (480.8 KB)


Page 18


Store Britise Kanoner og et Erobret TIk
der war opforte af tykke Cementflader og forstarkede indent med Staalbialker.
baabode Tlkern
sk Granatild og at gem  dem, Fornvarsstillhiger ubndtageiige for Infanterlenge,
 Men Slokbusen
n Ftasko som  de mindra "Pilleskemr." som  dat var  Hansigien,
do  akuldo satt.  Potg
Vltafronten; (2) Et erobret tyBk dlokhus, brugt som fratYklket 'Rode KoW
  D8*.  SkU t Bil
3direkto ramt, er de store Kratra Vidnesbyrd orm, at dot ikke kundo holdes
overfor britisk Kanon~l
S. :


Go up to Top of Page