University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Cambridge Universitet i Krigstid,   pp. 14-[16 and 17] PDF (1.6 MB)


Page [16 and 17]


C_ m b ri de. I  KIiTP I: -* '
-tiambrnve I . sM *
som
_ :
0velsescenter.
'Porten til Josuskolleglet, Cambridge. Kollegiet var an Gang et Nonnekloster,
men Iombyggedes og
(3) Pembrokekollegiets gamle Kapel, Cambridge, bygget 1 det fjortende Hundredair
og omdannet t
er nu Hovedkvartcret for Officeren, der kommanderer Styrkerne I Cambride.
og han ses pta Potografie
cene i St.Johns Kollegiet, Cambridge, hvis tidligste Bygninger skriver sig
fra dot trettendeog fiortende H
el vbit pea de forudgaaende Sider, or de gamlc UniversIteter Oxford og Cambridge
bleyet
igen. Studenternes sorto XKapper bar givet Plads for Kadettmrs Khaki,- Studentervarelsernoe
rer, do engang rolige firkantede Pladser og Klostre giver nu Genlyd af Militarkommandoens
(1) K Adetter, som vender tilbago fra en Rutemarch gennem Trinitykolleglots
store Port,
N.17-1---..--                              
        -- - -   - -   --
I'll I          .
.
I


Go up to Top of Page