University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder: fra de allieredes fronter
(Aug. 1918)

Hvorledes engelske "Girl Guides" (kvindelige Førere) hjælper til under Krigen,   pp. 26-27 PDF (1.2 MB)


Page 26

[page image]

Go up to Top of Page