University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

I Mesopotamien,   pp. 30-31 PDF (850.1 KB)


Page 31


VERDNS  MRI   I VBLLEDER
. IwuI    I Mesopotamien: FeIttog under Vanskelige Forhold.     
  i
F s   X  h    .Z .II       I.I .Y
Klivna saa Yet Born Land har voldt de britiske Tropper. der ksomper I Osten,
alvoriigt~ Bosyar. Vandsporgsntmlaat~
~de vanakcelipte, hvormod de har haft at kamnpe, oo-vai det ikke blevet heldigt
'lost-vilde F'rernrykning fra forste
ophotdt. En  at Fromnaugmaaderne   til at lose Vanakeligheden vises
'psa det nederste Billede--en af Hame. byggot
Beholder, som  skal rumrme kemiak  behandlet Vend.,   Dot overste Billedo.'
sorn visor et Blokhuz mollemn Daddelparn,
levondo Indtryk af Arton af det Land, bihilket britiske Tropper karnpor.
II
'1
Af
--.- ---4
I-A.-                              I'll ....
 11 ---    -----------
f


Go up to Top of Page