University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Tysklands Sidste Kononi Erobret,   p. [28 and 29] PDF (887.9 KB)


Page [28 and 29]


fortes tidligt 1 1916, og den sluttelige- Rensn
viser: (1) Dat-es-Salaam, den vigtigste Havn
Salami; (3) Kamerun , Den britiske Kommar
Overbik over Loame.. Hovedstaden i Togoland;
-i f 03tafrika har Tyakiand mnistot den sidsto af sine overamiske Kolonler.
tde af Stand til vod loylig
ritiske Fliades Overlegenhed, or det blevet nodt til at vaere Vidne til Overgv4lsen
af den ene Koloi
t var. I Stand til at sendo en Mand eller en Kanon til deres Hijlp.     
Togolind, Kiauchou, og de tys
aistedes i Krigens ferste Maianeder; Sydvestafrika overgaves formelt I juil
191      Erobringen af Ki2


Go up to Top of Page