University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Med den Amerikanske Hær i Frankrig,   p. 26 PDF (418.1 KB)


Page 26

[page image]

Go up to Top of Page