University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Store Britiske Kanoner og et Erobret Tysk Blokhus,   p. 18 PDF (480.8 KB)


Page 18

[page image]

Go up to Top of Page