University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Cambridge Universitet i Krigstid,   pp. 14-[16 and 17] PDF (1.6 MB)


Page 14


:*bridge Universitet i Krigsid: Trinity Kolegiet.
eat. at Camnbridgelooelteiee, grundedes 1 1546 at Kong Itenrik VIIL. Men
de to Koflegler, som slog..
.Stiftelse, var at rneget WUlier  Dato, da Michaalhoset var blevot grundet
I 1323, og  " Kontena Hat"
(1) Kadettqr under Uddannelse    pasa den  firkantede  Plads; Udeigt fra
 Trinene VI Spissln     e
mrundervlsning bag Kofegiet;: Udaigt gennem P~oten VI Biblipteket, der begyndtm,
I 1675; (3) Neville
Court Kloster, Trinity Kollegiet, der byegedes otter -Hallens PUldforelce.
I


Go up to Top of Page